Sản phẩm nổi bật

Tháp giải nhiệt Tashin 125RT Vuông

Tháp giải nhiệt Tashin 125RT Vuông
Tháp giải nhiệt Tashin 200RT

Tháp giải nhiệt Tashin 200RT
Tháp giải nhiệt Tashin 5RT

Tháp giải nhiệt Tashin 5RT
Tháp giải nhiệt Tashin 250RT

Tháp giải nhiệt Tashin 250RT
Máy bơm chìm hút bùn HSF2100-13.7 20

Máy bơm chìm hút bùn HSF2100-13.7 20
Máy bơm nước dạng răng cưa

Máy bơm nước dạng răng cưa
Động cơ 3 pha SIEMENS

Động cơ 3 pha SIEMENS
Động cơ giảm tốc Chenta MHM

Động cơ giảm tốc Chenta MHM
Động cơ giảm tốc TECO 1HP-30HP

Động cơ giảm tốc TECO 1HP-30HP
Động cơ giảm tốc điều khiển tốc độ

Động cơ giảm tốc điều khiển tốc độ
Máy bơm teco rời trục

Máy bơm teco rời trục
 Bơm chìm nước thải gang AL

Bơm chìm nước thải gang AL

Mới nhất

Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP365-13.7 20

Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP365-13.7 20
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP350-13.7 20

Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP350-13.7 20
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP3200-130 40

Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP3200-130 40
Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP380-12.2 20

Bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP380-12.2 20
Ống phun tháp giải nhiệt

Ống phun tháp giải nhiệt
Van chống tràn tháp giải nhiệt

Van chống tràn tháp giải nhiệt
Cốc lọc nước tháp giải nhiệt

Cốc lọc nước tháp giải nhiệt
Đế bồn tháp giải nhiệt

Đế bồn tháp giải nhiệt
Một số linh kiện tháp giải nhiệt tashin

Một số linh kiện tháp giải nhiệt tashin
Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP3150-122 40

Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP3150-122 40
Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP365-12.2 20

Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP365-12.2 20
Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP3150-119 40

Máy bơm ly tâm dạng xoáy đầu gang Teco HVP3150-119 40